Japan Representative

Câu chuyện thành công

Nhiều công ty kinh doanh vừa và nhỏ cũng như chính quyền nước ngoài trên toàn thế giới sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Dưới đây là danh sách một số khách hàng của chúng tôi.

Superbrands

Superbrands là một đơn vị có tiếng trên toàn cầu trong việc cấp chứng nhận thương hiệu cho 92 quốc gia. Chúng tôi đã trở thành đại diện chính thức tại Nhật bản cho superbrands

www.superbrands.com - www.superbrands.jp

Nityoinfotec Inc.

Công ty có trụ sở tại Mỹ hoạt động về giải pháp phần mềm với chi nhánh ở nhiều nước.

www.nityo.com

InterDesign Inc.

Công ty có trụ sở tại Mỹ hoạt động trong lĩnh vực thiết kế; sản xuất và bán các thiết bị trong nhà, trang trí và chức năng đóng góp và các giải pháp cho nhà, bếp và nhà tắm. Công ty sử dụng dịch vụ của chúng tôi để tiến hành marketing sản phẩm trên trang Amazon Nhật Bản.

USIDC/USIDC

Là một đơn vị thuộc liên bang chính phủ Hoa Kỳ có cơ sở kinh doanh tại Nhật bản

OrbixaOrbixa Technologies Ltd.

Công ty thương mại toàn cầu Canadian, đang tìm kiếm tin tức và thông tin từ chứng khoán Osaka Chứng khoán Osaka yêu cầu có người đại diện tại địa phương, và Orbixa đã lựa chọn Cơ quan xúc tiến Nhật Bản làm đại diện cho họ tại Nhật Bản. Chúng tôi đã thực hiện hỗ trợ cho Orbixa cho tới tháng 7 năm 2013, khi chứng khoán Osaka đã bị sát nhập vào chứng khoán Tokyo.

www.orbixa.com

Technical Language Services, Inc.

TLS là một công ty dịch thuật chuyên nghiệp có trụ sở tại San Francisco, California, với khách hàng từ rất nhiều nước, bao gồm Nhật Bản.

www.tls-translations.com

Government of Romania. Chính phủ của Romania

Ủy ban Du lịch quốc gia Romania đã chọn chúng tôi trở thành đại diện du lịch Romania tại Nhật Bản.

www.romaniatabi.jp

Government of Bulgaria/ Chính phủ của Bulgaria

Ủy ban du lịch quốc gia của Bulgaria đã chọn chúng tôi làm đại diện của du lịch của Bulgarian tại Nhật Bản.

www.bulgariatabi.jp

Chúng tôi đã và đang làm đại diện cho chính phủ của 2 nước Châu Âu từ năm 1999, và hai bên luôn thể hiện sự thiện chí và hài lòng cho tới tận bây giờ.

Khi khách hàng không chấp thuận để công khai tên của họ, chúng tôi đã không liệt kê ở đây.