Japan Representative

משרד מייצג

משרד מייצג

המשרד המייצג הנרשם עם אותו מידע משפטי של חברת האם לא נדרש להון עצמי נפרד.

הנציגות אינה גוף נפרד מאשר החברה האם.

המשרד המייצג הוא הבחירה הפשוטה ביותר וחסכונית ביותר עבור חברה זרה קטנה עד בינונית כצעד הראשון להיכנס לשוק חדש, ביפן. זה מאפשר לך להיות נוכח פיזית ביפן, לנתח את השוק, את המתחרים ואת הסביבה התרבותית, מבלי להקצות תקציב משמעותי.

המשרד המייצג יכול גם לגשר על השפה ועל פערים תרבותיים, משא ומתן על חוזים עם שותפים מקומיים, להפיץ חוברות, לפרסם ביעילות, לקדם את תדמית החברה של החברה האם, והוא יכול להסתכן בשוק החדש הזה כדי לבדוק תשומות ותשואות מסחריות.

סטטוס מס

מאחר שהוא אינו מייצר כל מכירה מסחרית בפני עצמו (הוא רק מתווך בין חברת האם לבין שותפים מקומיים, לכל היותר), משרד מייצג אינו חייב במס ביפן.

העסקת עובדים

Cחברת האם לא יכולה להעסיק צוות מקומי ישירות, אבל אנחנו יכולים לגייס ולהעסיק צוות חדש המוקדש לצרכים שלך.

במקרה שאתה לא דורש במיוחד צוות ייעודי ואת כמות העבודה אינה גבוהה, אפשרות האחרת היא לתת לצוות הקיים שלנו לעבוד בשבילך.

הטבות ויתרונות

 • נוכחות בשוק היפני.
 • אין צורך בהשקעות הדרושות לפתיחת משרד.
 • אין צורך בתקציב חודשי גבוה להוצאות משרדיות (כגון דמי שכירות, דמי אחזקה, שכר עובדים, תחבורה וכו ').
 • פעילות במהלך שעות העבודה ביפן, תקשורת בשתי השפות.

מצב משפטי

למשרד המייצג אין מעמד חוקי ואין צורך באישורים מהרשויות. בחלק מהמקרים הנדירים, השותפים המקומיים שאיתם אנו משוחחים או מנהלים משא ומתן, יכולים לבקש ראיות לייצוג, לכן יש צורך שהחברה הזרה תנפיק מסמך המציין כי הם מייפים את כוחנו להיות נציגיהם ביפן (לצד החוזה , שהוא סודי).

כל המסמכים המשפטיים (חוזים, חשבוניות, קבלות וכו ') הנדרשים בעסקים עם השותפים היפנים צריכים להיות מונפקים ונחתמים על ידי חברת האם, ולכן כל העסקאות הן בינלאומיות.

הערה: בהצעות של צדדים אחרים, ייתכן שתיתקל בשירותים המתארים תנאים עבור הנציגות כאילו הם היו עבור הסניף, ולכן עלול להתעורר בלבול.

Parallax Speed 1

These are our keywords which will desribe about project

סניף - תנאים לרישום

יסניף - תנאים לרישום

 • יש צורך בחוזה שכירות עבור שטחי משרדים (אנחנו יכולים לסייע בעניין זה בכך שאנו נאפשר לך להשתמש בכתובת המשרד שלנו כמו כתובת סניף שלך).
 • יש למנות דירקטור, שהוא הנציג המקומי של החברה (נוכל לסייע בעניין זה על ידי איתור תושב מקומי כמועמד לדירקטור).
 • החברה האם צריך לספק עותק קשיח של ההתאגדות במדינה משלה.
 • מסמך שהונפק ואושר לך על ידי חתימה של נוטריון ציבורי (למשל האג אפוסטיל, וכו ').
 • תרגומים מיפנית עבור המסמכים הנדרשים לעיל (אנחנו יכולים לעזור גם עם זה).
 • לא נדרש הון מינימלי להקמת סניף. החברה האם מחויבת מבחינה משפטית לפעילות הסניפים.

הערות אחרות

הזמן הדרוש: 10 ימים, אם כל התנאים והמסמכים תקינים.

אנו יכולים לפתוח חשבון בנק הנושא את שם החברה.

הערה: שים לב שלפעמים אתה עלול להיתקל בשירותים המתארים תנאים עבור הנציגות כמו שהם היו עבור הסניף, ולכן עלול להתעורר בלבול.

הטבות ויתרונות:

 • רישום כגוף משפטי, ביפן.
 • סניף יפני יכול להנפיק חשבוניות, לחתום על חוזים וכו 'בכל עת.
Parallax Speed 1

These are our keywords which will desribe about project

התאגדות החברה

הגדרת חברה חדשה - תנאי רישום

 • ש חוזה שכירות עבור שטחי משרדים (אנחנו יכולים לסייע בעניין זה בכך שאנו נאפשר לך להשתמש בכתובת המשרד שלנו כמו כתובת סניף שלך).
 • יש למנות דירקטור, שהוא הנציג המקומי של החברה (נוכל לסייע בעניין זה על ידי איתור תושב מקומי למועמד לדירקטור).
 • מסמך שהונפק על ידיך עם חתימה מאושרת על ידי נוטריון ציבורי (למשל האג אפוסטיל, וכו ').
 • תרגומים יפנים עבור המסמכים הנדרשים לעיל (אנחנו יכולים לעזור גם עם זה).
 • הון נדרש: אין מינימום נדרש, ניתן לבצע מ- 1 ין.

סטטוס מס

כן - רישום במשרד המיסים נדרש לאחר התאגדות, לפני פתיחת חשבון בנק.

הגשת החזר מס שנתי הוא חובה, בחודש אפריל, מדי שנה. (אנחנו יכולים לעזור לך בעניין זה).

הערות אחרות

הזמן הדרוש: 10 ימים, אם כל התנאים והמסמכים תקינים.

אנו יכולים לפתוח חשבון בנק הנושא את שם החברה.

אפשרויות - טבלת השוואה

משרד מייצג סניף חברה  
מעמד חוקי לא כן כן
מינוי דירקטור (מייצג חוקי) - כן כן
כתובת רישום נדרשת לא כן כן
נדרש הון עצמי לא לא כן
בר מיסוי לא לא כן
הנהלת חשבונות ביפן לא לא כן
ניתן לפתוח חשבון בנק תלוי כן כן
אחריות של חברת האם לא כן כן
יכולת לחתום על חוזים,
הפקת חשבוניות וקבלות
לא כן כן
יכולת העסקת עובדים לא כן כן
פעילויות מאושרות ייצוג, קידום, מו"מ, מחקר שוק כל פעילות מסחרית חוקית

כל פעילות מסחרית חוקית

עלות הקמה לא כן כן
עלות אחזקה נמוכה גבוהה גבוהה